Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Anàlisi dels gèneres en el TCA: tenen les mateixes condicions les dones i els homes?

Faig un recorregut pels aspectes claus dels TCA i pels aspectes diferenciadors de gènere. L’objecte d’aquesta exposició no és endinsar-se en la descripció dels diferents factors de risc sinó fer una breu passada per les diferències entre gèneres 31/12/2020

Mostrando: 41-50 de 68